יום רביעי, 4 ביולי 2012

מחוון לאיפיון פעילות מתוקשבת

    במסגרת הקורס "הערכת טכנולוגיית ידע" אנחנו לומדים על הערכת סביבות למידה מתוקשבות. השבוע נחשפנו למחוון לאיפיון פעילות מתוקשבת בהתאם לגישה קונסטרוקטיביסטית חברתית (קלי ושמיר 2007).
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1443
   לדעתי הרעיונות המפורטים במחוון מסייעים לנו המורים לבחון באיזו מידה הפעילות שפיתחנו מעודדת למידה מיטבית ומותאמת לבוגר מערכת החינוך במאה ה- 21, המחוון משתלב בעשיה הבית ספרית ככלי עזר למורים , מסייע בגיבוש שפה משותפת ויצירת קריטריונים מוסכמים לגבי הוראה מתוקשבת מיטבית,הוא מעלה את המודעות לרעיונות פדגוגיים המשולבים בפעילויות כגון: שילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, הוראת עמיתים, התיחסות לידע קודם, גורם מעורר מוטיבציה ועוד.
   על כל אחד ואחת מאיתנו הלומדים בקורס לחזור למשימות שבנינו בעבר ולבחון אותם לאור האמור במחוון ולשאוף ולשלב רעיונות של למידה מעניינת יותר (פורום, סירטונים, תמונות, הפעלות אינטראקטיביות) ולא רק מידע מילולי .
   לסיכום : המחוון הינו כלי עזר בעל ערך המסייע לפתח את הידע המקצועי הנדרש ממורה במאה ה- 21: ידע טכנולוגי פדגוגי יעיל ומועיל. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה